Butiken är byggd i ett gammalt grishus. När vi kom hit 2015 var det mörkt och smutsigt och grisarnas kättar stod ännu kvar.

Hur det såg ut före;

Butiken då och nu

Huset rymmer numera, förutom butiken, en gästlägenhet, samt ett samlingsrum i gamla traktorgaraget.

I butiksdelen behölls det vackra golvteglet, där grisarna en gång stod. Det är högt i tak med frilagda takbjälkar och vitmålade stenväggar. En matho sparades och på den byggdes hyllor som nu rymmer garn i vackra färger.